CpmTeam

Facade work

Varför isolera fasaden?

 • Bra utförd av värmeisolering är en av de viktigaste faktorerna för en låg energiförbrukning i en byggnad.
 • Det som investeras i effektiv värmeisolering kommer att återhämta sig som reducerade värmekostnader på några år.
 • Isoleringen är utformad och monterad så att isoleringen håller sig torr och skyddar mot vind.
 • Ytterligare värmeisolering ger boendekomfort och förbättrar samtidigt det gamla husets energieffektivitet.
 • Cirka 10-15% av värmeenergin försvinner genom ytterväggarna.
 • Att placera ytterligare värmeisolering utanför ytterväggen är ett bättre alternativ än att placera den inuti. Detta minimerar köldbryggor.
 • Att placera ytterligare värmeisolering utanpå väggen är ett bättre alternativ än att isolera inomhus.
 • Den bästa tidpunkten för ytterligare isolering av ett fristående hus är vanligtvis i samband med renoveringen av fasadbeklädnaden. Energibesparing är alltid ett bra alternativ när ytterväggen ändå behöver repareras.
 • Detta uppnås bäst enligt följande principer:

Alternativ för fasadisolering.

f1
 • Genomskärning på den nedre delen av ytterbeklädnaden.
fasaad
 • Ytterligare isolering på utsidan av 70-taletshus
f3
 • Isolering för extra värme i ytterväggen i ett bitisolerat hus
f4
 • Ytterligare isolering utanför ytterkväggen
f5
 • Additional insulation of the log frame. Wall structure with corrugation.