CpmTeam

Ett ansvarsfullt företag

Ett ansvarsfullt företag

Vi ansvarar för våra beslut och handlingar som påverkar våra anställda, kunder och partners samt lokala samhällen, miljön och samhället i stort.

Etiska affärsmetoder

Etiska affärsmetoder och ärliga affärer är viktiga för oss. Genom att följa höga etiska principer främjar vi lönsam tillväxt, vinn våra intressenters förtroende och stöder rättvis konkurrens och likabehandling.

Vi förväntar oss att våra anställda, kunder och partners följer etiska affärsmetoder i sitt dagliga arbete. Potentiellt eller visst oetiskt beteende måste rapporteras för att förhindra att det fortsätter och möjlig skada för företaget.

SHES PLAN

OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL SAFETY PLAN